Valjevo, 26-28. avgust 2019.

Na majstorskim radionicama kod Aleksandra Hadži-Đorđevića.